در حال بارگذاری
والفی

والفی

این پروژه در فروردین 1394 شروع به طراحی و در خرداد 1394 عملیات اجرایی آن آغاز شد.

توضیحات

  • در دست اجرا
  • عشق و سازندگی
  • 1394
  • ایران-شمال-نمک آبرود