در حال بارگذاری
رودخانه یٍ دریایی

رودخانه یٍ دریایی

یکی از مهمترین ویژگی در طراحی این ویلا بکارگیری و اسفتاده از چشم اندازبسیار زیبای رودخانه ی منتهی به دریا در چهار فصل بود،که با ایجاد استخر و جکوزی آب گرم در بالکن شمالی طبقه دوم ،حس یک زندگی ایده آل را فراهم کرد.و ایجاد بالکن رو به جنوب علاوه بر چشم انداز کوه در روز، از نسیم خنک شب نیز بهره مند گردید...

توضیحات

  • بهسازی
  • رویای شما را می سازیم
  • 1396/06
  • ایران-شمال-متل قو