در حال بارگذاری
برادران والفی

برادران والفی

،درسال 1394 طراحی و در سال 1395 به پابان رسید
      این پروژه با توجه به مدرن بودنش نگاهی ویژه به 
انسان داشته و با توجه به روانشناسی و ادراک فضا؛به کارگیری متریال ارگانیک جزمحور اصلی اجرای این پروژه بود.سازه این پروژه به دلیل پلانی باز از کوبیاکس بهره برده است ،که درسایت تصاویرآن وجود دارد.

توضیحات

  • پروژه های انجام شده
  • هنر و زیبایی
  • 1395
  • ایران-شمال-کلارآباد