در حال بارگذاری
معماری و زندگی

معماری و زندگی

  • جملات از نوشته ها ی معماری و زندگی انتخاب شده است که حاصل اندیشه و تمرین  قطره ای از هنرهای زیبای هستی می باشد

توضیحات

  • معماری و زندگی
  • جملاتی کوتاه اما دارای مبانی و فلسفه ی عمیق
  • 1394
  • ایران-شمال