در حال بارگذاری
ملکوتی

ملکوتی


زمان طراحی این پروژه شصت روز بود ،در روند پروسه این طرح، یکصدساعت خاسته های کارفرما شنیده شدو مبانی کار بررسی شد.(مالک خارج ازایران بود 

توضیحات

  • در دست اجرا
  • هنر و زیبایی
  • 1395
  • ایران-شمال-کلارآباد