در حال بارگذاری
سرو

سرو


پروژه سرو دو ماه پس از طراحی اجرای آن آغاز گردید وپس از هفت ماه به پایان رسید،استفاده ازمتریال چوب و آجر جلوه ی خاصی به این پروژه بخشید.

توضیحات

  • پروژه های انجام شده
  • سرو همان سبز است
  • 1391
  • ایران-شمال